Pazarlama İzni

Gloria Sports Arena tarafından yeni ürünler ve kampanyaların tanıtımı başta olmak üzere, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla Gloria Sports Arena ile paylaşmış olduğum veya ilerleyen adımlarda paylaşacağım telefon ve e-posta adresimin kullanılmasına ve işbu iletişim araçları ile şahsımla iletişime geçilmesine, bu kapsamda paylaşmış olduğum bilgilerin Gloria Sports Arena tarafından saklanmasına, kullanılmasına, bu amaçla sınırlı olmak üzere ileti gönderimi konusunda hizmet aldığı 3. kişiler ile paylaşılmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde ilgili resmi kurumlara sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına onay veriyorum. Gloria Sports Arena bu iletişim bilgilerimi; daha iyi hizmet verebilmek için işbirliği yaptığı 3. kişiler ile paylaşmak üzere gerekli güvenlik koşullarını sağlaması kaydıyla süresiz olarak yurtiçi ve / veya yurtdışında saklayabilir ve kullanabilir. Kullanıcı, kişisel bilgilerinin bu şekilde saklanmasına ve kullanılmasına açık izin verdiğini kabul eder.

Reservation
Contact Us